באש הקבלה ניסן מזל טלה באש הקבלה ניס מזל טלה באש הקבלה ניסן מזל טלה

 
 
 
 
 

ניסן מזל טלה

החודש השביעי למניין בריאת העולם, והחודש הראשון למניין יציאת מצרים. חודש ניסן, נקרא בתורה :"החדש הזה לכם ראש חדשים, ראשון הוא לכם לחדשי השנה" (שמות י"ב ,ב) המשנה הוא נקרא "ראש השנה למלכים ולרגלים ולחדשים ולתרומת שקלים" (מסכת ראש השנה,א). השם ניסן, שהוא ממוצא בבלי (באכדית ניסנו) מופיע רק בספרים המאוחרים של המקרא (אסתר ג' 7 1) נחמיה ב' תקופת ניסן, היא עונת האביב, שבה הצמחים גדלים והאילנות מלבלבים. היוצא בימי ניסן (והוא הדין הרואה הפריחה בחודש אדר או בחודש אייר) ורואה אילנות (מאכל) שמוציאים פרח,אומר: "ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות ואילנות ליהנות בהם בני אדם". בזמן הבית היו מביאים את העומר ממחרת הפסח, והוא ראשית הקציר. חודש ניסן הוא תמיד מלא 30 יום . מזלו של חודש ניסן הוא טלה על שם קרבן פסח: "איש שה לבית אבות" ומזלו טלה כי בחודש הזה יולידו הטלאים ואילים.

 

במזל טלה

הזכר הוא יפה תואר, בעל גוף נאה, פנים וצוואר ארוכים, קמטים במצח, הרבה שיערות, עיניו כהות.

בעל צורת דיבור גאוותנית ורגזנית ומתאווה להרבות במשגל.

אין בו מומים, ממהר לכעוס, וממהר להירגע, פעם מרוויח פעם מפסיד, לא עני ולא עשיר, אם ייפול מלמעלה למטה לא יינזק, מתאהב מהר בנשים אבל מתחרט ואהבתו נעלמת.

שתי נשים ייקח, אחת בתולה והשנייה אלמנה, בעל קליטת לימוד יפה גם במשא ומתן כגון מסחר, יותר טובים לו מלימודים.

בבחרותו מתערב בעניינים לא שלו, אוכל הרבה, חבר לאנשים ריקים אבל יהיה לו כבוד, בעל נדודי שינה  אוהב לשמוע בשבחו, אין לו רחמנות ושמחה.

מותו יהיה מבעיית דם, כבודו והצלחתו ודירתו יהיו בארץ שמצד מזרח ודרום, אם יהיו מצד מערב בינוני אם יהיה מצד צפון נזק.

קשת הצבעים טובה לו ,אבל שחור רע לו. רוב המשא ומתן יהיה לו אם מה שבא מהאדמה, יהיה חולה מנזק בריאותי או כישוף או מחלות איברי החזה. לבניו יהיה עושר וכבוד.

 

בחודש אייר יצליח,

בחודש אלול ישמר מאכילה ושתייה רעה שלא יחלה,

בחודש תשרי הצלחה לחתונה,

בחודש חשוון חולי,

בחודש כסלו הצלחה בדרך,

בחודש שבט מצליח,

בחודש אדר מצליח מעט.

 

אם נולד בשעת מאדים ביום -טלה, בלילה-עקרב. אם נולד בשעה של מזל טלה, אז עיניו גדולות והוא מביט ומשפיל עיניו לארץ, מדבר בכעס, קולו דק, אוהב צדק, ואם נולד בשעת לבנה, אז יהיה לו שחין וחרשות,וקרחת. לפעמים ייפול ביד גויים או שלטון, ישא אישה ויהיה לו בנים ממנה ותמות לפניו, ישוטט בארצות ולא יחסר לו כלום. כוכבו מאיר לו והוא חכם ובעל כבוד, עוסק במצוות, מתרחק מחטא. לפעמים יהיה עשיר ולפעמים עני, שלושה אנשים יריבו איתו וישנאו אותו בגלל הקנאה בו, אבל בסופו של דבר יפלו לפניו ארצה וירום על כל אויביו, ובגלל זה תבוא עליו הסכנה וינצל ממנה. הרבה דברים יאמרו עליו אויביו (הוצאת דיבה) ולא יצליחו להזיק לו בכלום, ויהיה במצב רע שלוש שנים אבל אחר כך טובה הרבה ימצא, וגם עושר הרבה יהיה לו אחרי הרבה טורח, ואחר כך יאהבו אותו כולם בנפשם, וכל מה שיישא ימצא מאת השם, וטובות הרבה ימצא בגלל מזל שתביא עליו אשתו, הטלה חושש מפגיעות בראשו, ובידו דופי, מדבר הרבה ואינו חסר כלום, וסופו טוב. סימן יש לו בירך אחת, וחולה יהיה שתי שנים, ואם ינצל אז אחרי עשרים שנה יבוא לו החולי ואם ינצל יחיה שמונים שנה. סימן יש לו בצווארו, נוסף על הסימן בירך שלו. פניו גדולות, בעל סרבנות, ואינו עושה חשבון לשום אדם, ושום אויב לו יוכל לו. אישה נקבה במזל טלה היא כזכר, יפה ושמחה, בעלת קול נעים וישרה בעיני הבריות אף על פי שלא עשתה דברים ישרים, וע"י כך תבוא לידי חרפה ושם רע, יהיו לה חלומות רעים, סימן בפנים וכאבים בבטן ובראש.

 

במזל טלה

נקבה יפת תואר וטובת מראה, ודבריה מתוקים, ולה סימן בראשה או בפניה או במראה הפה שלה, מצחה רחב, גבות העיניים עבות, נחיריים ארוכות, שיערה יפה, קומתה נאה בעלת מלאכה ועוזרת לבעלה, ואוהבת אותו אבל נותנת אהבתה לאיש אחר בסתר (יכולה לבגוד בבעלה, ולנאף תחתיו) בזמן שהיא חייה עימו.

הלידה שלה קשה מאוד ולבסוף עושה מחלוקת עם בעלה, עד שקרובה היא לידי גרושין, אבל אינה מתגרשת

יהיה לה כאב בפרקים ובגופה, ובראש שלה, חוששת בשדיה ונוטלת דעתה לדעת אחרים ואינה מתקיימת.

בגיל שלוש או שבע או תשע או עשרים ושבע תחלה במחלה וגם בגיל עשרים ושמונה ותנצל מהמחלות אז תחיה שישים ושש שנים ואז תמות מבעיות כיס המרה והכבד או תהיה עיוורת, ומרוב כאבי הראומטיזם או הפרקים תמות. יש צורך בשמירה מעין הרע.            

 

טלה-התחום הכספי: כשפתאום מתעורר בהם הרצון לרכוש דבר מסוים יעשו זאת בלי לחשוב פעמיים. אין להם זמן לבדוק קודם את מצב החשבון, הסיפוק צריך להיות מיידי, פרצי נדיבות ספונטאניים מאפיינים אותם, והם יכולים להזמין פתאום את כולם על חשבונם. אבל אין להסיק מכך שלכסף אין חשיבות בשבילם. להפך,יציבותו של חשבון הבנק חיונית בעיניהם, ובלי בסיס כספי הם מרגישים שאין להם קרקע מתחת לרגליים.

 

חודש ניסן

מלבד ההלכות המרובות של חג הפסח, חודש ניסן הוא חודש שיש בו דינים מיוחדים. רובו של ניסן נתברך בימים של קדושה, בראש חודש ניסן הוקם המשכן, (שמות מ,יז). וכאמור בפרשת נשא (במדבר ז) הביאו שנים עשר נשיאי שבטי ישראל את קרבנותיהם בחנוכת המזבח עם הקמת המשכן. וכלל הוא, כי יום שאדם מקריב בו קרבן, הוא נוהג בו יום טוב. נשיא ליום, נשיא ליום הביא את קרבנו ויומו נחשב יום טוב לכל השבט. הרי שנים עשר ימים. י"ד בניסן,שבו הקריבו את קרבן הפסח, אף הוא יום טוב בגלל קרבנו. ושבעת ימי הפסח (ובחו"ל שמונה ימים) ימי חג הם. והיום שלאחר החג הוא אסרו חג, שגם בו נוהגים יום טוב (שולחן ערוך אורח חיים סימן תכט סעיף ב). הרי שרב החודש יצא בקדושה, ויתירה מזו הובא בכף החיים (סימן תכט ס"ק כא) שחנוכת בית המקדש שלעתיד לבוא יהיה שבעת ימים לאחר החג - כך שימי כל החודש הם בקדושה.

 

אבן המזל: האבנים המשוייכות לכוכב מארס, שליט מזל טלה, הן האודם המספקת אנרגיה אומץ לב וכוח. אבנים אחרות הן אבן הדם, המטיט, קרניאולין ואבנים אדומות בכלל.

 

מקצוע

הטלאים לומדים לא לשם הלימוד בלבד, אלא מתוך מטרה ברורה לעשות. אהבתם למצבים של עימות מושכת רבים מהם אל מקצועות המשפט. תחום נוסף שמעניין אותם הוא ספורט, רפואת ספורט וכל מה שקשור בכך. רפואה כירורגית גם היא משויכת לטלה.

 

ילידי יום א' בחודש

בו נברא האדם הראשון וחוה,והנולד בו יהיה במזל טוב צומח ועולה.

ילידי יום ב' בחודש

הנולד בו יהיה דומה לאמו ויגבר בו טבע אמו יותר משל אביו.

ילידי יום ג' בחודש

הילד הנולד בו,יהי משובש ועלול לחולי הנופל בר מינן, לזה יכתוב לו קמע מאדם גדול ומומחה, טרם יקרהו החולי.

ילידי יום ד' בחודש

הנולד בו ביום צריך שמירה מעליא:

ילידי יום ה' בחודש

יום בו נולד קין ונאמר עליו "שבעתיים יוקם קין:

יום ו' בחודש

הנולד בו יהיה בעל מריבה ומחלוקת ואכזר:

יום ז' בחודש

הנולד בו יחיה,ומה טוב ומה נעים להרבות בצדקה ולהפריש מעשרות ולחלקם לעניים:

יום ח' בחודש

ביום הזה נולד מתושלח הצדיק,זכותו יגן עלינו:

ילידי 3 בחודש

למרות ההומור והפתיחות כלפי חוץ קיימת מופנמות ורגישות,יצירתיות ואהבה למוסיקה עם יכולת טיפולית והזדהות,קשרים לחו"ל ולספורט.

 

ילידי י"ג בחודש

אצל היהודים למספר הזה משמעויות חיוביות: זהו גיל בר מצווה: שלוש עשרה המידות שעל פיהן מנהיג הקב"ה את העולם. לפי חז"ל, זהו פירוט י"ג הדרכים שלפיהן נוהג הקב"ה עם בריותיו. מידות אלה הציבו חכמים כמופת לאדם. בעולם העתיק פחדו מהמספר שלוש עשרה, ויהודים שחיו בגלות בקרב עמים שונים, אימצו לעצמם את הפחד מהמספר י"ג שהוא זר לתרבותנו. ילידי י"ג בכל חודש נחשבים לאנשים מקוריים ויוצאי דופן, אך יש פרדוכס בחייהם. מצד אחד הם מחפשים לעצמם מסגרת, מצד שני ברגע שהם מוצאים, הם מתמרדים ומנסים לברוח ממנה. מאחר שיש בהם מרדנות, הם זקוקים למשהו שיגביל אותם, ובו יוכלו למרוד. הם נחשבים מבריקים, רגישים, טובי לב ובלתי צפויים. הם מסורים למשפחה ולבית לסירוגין. מדי פעם הם זקוקים להתרחק משם. הם יצירתיים ונמשכים לאמנות.לפעמים הם נתפסים כשתלטנים, אך למעשה הם מחפשים את השלמות ואינם משלימים עם טעויות או רשלנות.

 

ילידי י"ד בחודש למניינם

ילידי היום הם תקשורתיים, נראים צעירים ואוהבים ספורט ומחול.הם אנוכיים אך בעלי קסם אישי ויש להם כושר שכנוע.

 

ילידי ט"ו (15) בחודש למניינם

ילידי היום הם ספורטיביים, נאי מראה ויודעים לנהל משא ומתן.

 
 
 
 על ידי ייעוץ והכוונה מתאימים ניתן לשנות את הדרך בברכה
 
 
 

 

 

לוח שנה
© כל הזכויות שמורות ליהושע אוזן, אין לגולש רשות כלשהי להעתיק ו/או לעשות כל
שימוש בתכנים, בתמונות ובשאר החומרים המופיעים באתר, אלא אם צוין אחרת.