באש הקבלה כסלו מזל קשת באש הקבלה כסלו מזל קשת באש הקבלה כסלו מזל קשת

 
 
 
 
 
 
 
 

                           כסלו מזל קשת

שעת צדק ביום - קשת, בלילה דגים. החודש השלישי למנין בריאת העולם,והחודש התשיעי למניין יציאת מצרים. השם כסלו נזכר פעמיים בתנ"ך: ב"זכריה" (ז'א') וב"נחמיה" (א' א') .משערים, כי מקורו של השם הוא במילה כסל שפירושה "תוחלת" (למטר). בכתב היתדות האשורי נקרא החודש בשם "ירח עבי מטר".בספר עזרא מסופר על אסיפת "קהל הגולה", שהתקיימה בחודש התשיעי (כסלו) בעשרים בחודש, והוא מביא את דברי העם לאמר: "והעת גשמים ואין כוח לעמוד בחוץ" (י',י"ג).בזמן שקידשו את החודש לפי ראייה, היו יוצאים בחודש כסלו שלוחי בית דין להודיע לבני הגולה שנתקדש החודש, כדי שידעו  מתי חל חג החנוכה.

 

מזלו של החודש קשת, סמל ליריית המטר. לפי פירוש אחר: על שם הקשת הנראית בענן ביום גשם: שכן, בחודש זה מרובים הימים, שבהם הגשמים והחמה משמשים בעירבוביה ויוצרים על ידי כך את מראה הקשת בענן. ראש חודש כסלו, כשהוא רק יום אחד, יחול בימי א,ג,ה,ו: וכשהוא שני ימים,יחול ביום ב' של ראש חודש בימי ב,ד,ו: ונמצא שא' כסלו יחול בכל ימי השבוע חוץ משבת.

 

כסלו הוא דצמבר ומזלו קשת כי בעת ההיא מתחיל ציד החיות בקשת. חודש כסלו מכונה אצל החסידים- ה'חודש החסידי' יש בו הרבה תאריכים חשובים בתולדות החסידות. ובראשם חג הגאולה י"ט בכסלו, 'ראש השנה לחסידות'. גם ימי חנוכה מתחברים יפה עם החסידות, שעניינה אור ושמחה, על כן זה חודש של התוועדויות רבות והדגשת אורה המיוחד של תורת החסידות.

 

בן מזל קשת

טבעו צדק חם ויבש, צבע עורו יפה, שיער חלק, פניו ארוכות, יפה עיניים, יש לו שוקיים ושיניים גדולים, וגם סימן לו בחוטמו. אופיו בעל מזג טוב, אוהב צדק ורחמן, בעל חן,גיבור,ומדבר יפה וטוב עם אנשים טובים .הקשת יתעשר במשך חייו ועל ידי זה יהיו לו צרות, תורה והשכלה טובים לו מסחורה, לא חומרני. שתי נשים ייקח והן משכילות ויהיה לו כבוד מהן, החיים בצד צפון רעים לקשת ומשא ומתן ומסחר טובים לו ממה שבא ממזלות האש אבל רע לו ממה שבא ממזלות האויר, מים ואדמה המחלות אשר תוקפים את הקשת הן בדרך כלל בצד שמאל של הגוף, חזה, טחול, ריאה, צוואר ומעיים.

 

הוראת השעה לנולד בשעת קשת טבעו אש חם ויבש, כוחו ביום, הקשת שנולד ביום- צבעו צהוב וקומתו ישרה, שוקיו עבים, שיניו דקות, בטנו רחבה, מהיר תנועה וקל דילוג וקיפוץ, אוהב דברי הגות ופילוסופיה, בעל כשרון במידות ומשקלות, ושמאות, בעל מרמה, ומשנה בתדירות את דעותיו,קולו דק, עוסק לפעמים בתורת הנסתר, ומתערב עם המלאכים לפעמים יהיה חלקו מבני אדם השופטים ועוזבי ה' ואנשי החסד, והסוחרים מהקשתות.

 

קשת זכר ישא שתי נשים, וילך בדרך רחוקה, וסימן יש לו בפניו או בגופו, ויתחברו לו אנשים טובים (יודע לבחור לו אנשים ע"י חושיו האינטואטיביים), רודף שלום בין אדם לחברו, כוכבו מאיר בשמיים (בר מזל הוא הקשת). מכבד את בני האדם אבל בני האדם אינם מכבדים  אותו, שונאים יעמדו לו בדרכו (ומפריעים לו מקנאה).בגיל שמונה יחלה ואחר כך  ימצא טובות הרבה, וילך עם אנשים גדולים. אחרים חומדים על שולחנו (רוצים להשתלט ברכושו) ומנכסיו יהיה שטוף בממון, ואם יעשו לו כישוף אז אין מזלו גורם לו-לא משפיע עליו כישוף. בנים יהיו לו, משולחנו יפרנס אחרים, אויבים ינשכוהו ככלב. מפסיד ממון  אחרים בחינם, ושלוש נשים ייקח לו, ויהיו לו בנים מהראשונה, ומהשנייה ייקח ממון הרבה,

והשלישית תהיה בתולה ובנים טובים יהיו לו ממנה, מזלו הוא שיקבור את אביו ואת אימו.יהיה חולה בגילים :שבע, שש עשרה, תשע עשרה, ארבעים ושמונה, ובגיל שבעים ושמונה ימות, וסימן יש לו בחלציו, לפעמים יהיה לו שבר, הולך לאט.

 

הוראת החודש לנקבה קשת נקבה כזכר יפה צנועה דברנית, אין לה וסת סדירה, ותבוא לידי צער וכאב וצרות הרבה, שכן אחד יעשה לה דבר רע, חשובה היא לסובבים אותה וליבה שטות ואוהבת אנשים, בקנותה יהיו לה חיים טובים, ובחייה יהיו לה שני אנשים.

 

קשת נקבה: מום בגופה ולה סימן במצחה או ברגלה, חולאים לה בתחתונים כגון טחורים וכדומה, תחלה בגילים:שלוש, שש, שש עשרה, שמונה עשרה, עשרים ושבע, שלושים ושמונה, ארבעים וחמש, מקטנותה תהיה יתומה ונשים רבות תינק חלב, ולא מאימה. מפחדת מכל דבר מים יתקבצו לה בבטנה, וכשתגדל תיטרף דעתה, תחת בעלה מנאפת. שלוש עשרה שנים תהיה רעה דברנית, שקרנית, ואומרת לבעלה אני אוהבת אותך, סימן יש לה בכתפה, ובפנים שלה.

 

קשת וזוגיות

בני מזל קשת אינם ממהרים להינשא או בכלל להיכנס לקשר מחייב, כיוון שחירותם האישית היא אחד הדברים החשובים להם ביותר.גם כשהם נקשרים למישהו,הם מקפידים לשמור על מרחב פיזי ורוחני שיאפשר להם להמשיך ולהתפתח, ליהנות מהחיים ולהרגיש שטבעת החנק לא סוגרת עליהם לגמרי.מי שרוצה להשאיר את הקשת קרוב אליו,חייב לאפשר לו את מלוא החופש.דווקא אז אין חשש שהוא ימלט מהקשר. הקשת אינו נוטה להיסחף לקשר בגלל התלהבות רגשית ו/או מינית, ושפה משותפת או תחומי עניין משותפים, מהווים בעבורו גורם משיכה מרכזי. לקשתים רבים יש צורך בקשרי ידידות עם בני המין השני. הם ישרים ואינם מנסים להטעות את הצד השני,וצר להם כשרצונם בקשר חברי בלבד, מתפרש כיותר מכך או גורם למישהו שברון לב. גם כשהקשר רציני מבחינתם,הם מעדיפים להתייחס אליו בקלילות, לפחות כלפי חוץ, ואת הבעיות הם מנסים לטייח בעזרת הומור.

 

קשת וכסף

למרות שהקשת נראה פזור דעת בענייני כספים,כמו בתחומים אחרים של חייו, הוא דווקא מחושב מאוד. הוא די צנוע מבחינת צרכיו החומריים, אבל קשה לו לשלוט בהוצאות כשמדובר בתרבות ואמנות, בלימודים, בספרים ובנסיעות. הוא נהנה לתת לאחרים, והחיים גם נדיבים כלפיו.לקשתים יש בדרך כלל מזל בהגרלות, וכספים מגיעים אליהם גם ממקורות בלתי צפויים נוספים.

 

מקצוע

מזל קשת מסמל לימודים גבוהים, התעניינותם של הקשתים אינה מוגבלת לנושאים בודדים, אלא כוללת כמעט כל דבר שבו הם נתקלים ושמעורר בהם מחשבה ורצון לדעת עוד. תחומי הלימוד המיוחסים למזל קשת הם פילוסופיה, דת וחוק. מלבד המקצועות שהוזכרו הם נמשכים מאד למדעי הטבע.הם אוהבים מאד בעלי חיים ונמשכים למקצועות כמו ביולוגיה, זואולוגיה או רפואה וטרינרית.נושאים אחרים המעוררים בהם התעניינות הם תיירות ואנתרופולוגיה.

 

בו נברא האדם הראשון וחוה, והנולד בו יהיה במזל טוב צומח ועולה.

ילידי יום ב' בחודש

הנולד בו יהיה דומה לאמו ויגבר בו טבע אמו יותר משל אביו.

ילידי יום ג' בחודש

הילד הנולד בו,יהי משובש ועלול לחולי הנופל בר מינן,לזה יכתוב לו קמיע מאדם גדול ומומחה, טרם יקרהו החולי.

ילידי יום ד' בחודש

הנולד בו ביום צריך שמירה מעליא:

ילידי יום ה' בחודש

יום בו נולד קין ונאמר עליו "שבעתיים יקם קין:

יום ו' בחודש

הנולד בו יהיה בעל מריבה ומחלוקת ואכזר:

יום ז' בחודש

הנולד בו יחיה,ומה טוב ומה נעים להרבות בצדקה ולהפריש מעשרות ולחלקם לעניים:

יום ח' בחודש

ביום הזה נולד מתושלח הצדיק,זכותו יגן עלינו:

 

 

 

ילידי 13 בחודש

אצל היהודים למספר הזה משמעויות חיוביות:זהו גיל בר מצווה: שלוש עשרה המידות שעל פיהן מנהיג הקדוש ברוך הוא את העולם.לפי חז"ל,זהו פירוט 13 הדרכים שלפיהן נוהג הקדוש ברוך הוא עם בריותיו. מידות אלה הציבו חכמים כמופת לאדם. בעולם העתיק פחדו מהמספר שלוש עשרה,ויהודים שחיו בגלות בקרב עמים שונים,אימצו לעצמם את הפחד מהמספר 13 שהוא זר לתרבותנו. ילידי 13 בכל חודש נחשבים לאנשים מקוריים ויוצאי דופן, אך יש פרדוכס בחייהם. מצד אחד הם מחפשים לעצמם מסגרת, מצד שני ברגע שהם מוצאים, הם מתמרדים ומנסים לברוח ממנה. מאחר שיש בהם מרדנות, הם זקוקים למשהו שיגביל אותם, ובו יוכלו למרוד. הם נחשבים מבריקים,רגישים,טובי לב ובלתי צפויים.הם מסורים למשפחה ולבית לסירוגין. מדי פעם הם זקוקים להתרחק משם. הם יצירתיים ונמשכים לאמנות.לפעמים הם נתפסים כשתלטנים, אך למעשה הם מחפשים את השלמות ואינם משלימים עם טעויות או רשלנות.

 

ילידי 19 בחודש למניינם

ילידי היום הם יצירתיים וזקוקים לחום,אהבה ותשומת לב. הם מפתיעים וחדשניים אך חשים לפרקים בדידות ועוברים ניתוקים ופרידות.

ילידי 20 בחודש למניינם

ילידי היום הם רגישים,מופנמים.

 

 
 

לוח שנה
© כל הזכויות שמורות ליהושע אוזן, אין לגולש רשות כלשהי להעתיק ו/או לעשות כל
שימוש בתכנים, בתמונות ובשאר החומרים המופיעים באתר, אלא אם צוין אחרת.