באש הקבלה אב מזל אריה באש הקבלה אב מזל אריה באש הקבלה אב מזל אריה

 
 
 
 
 
 
 

שבט-מזל דלי

 

החודש החמישי למניין בריאת העולם, והחודש האחד עשר למניין יציאת מצרים.

שמו של החודש נזכר בנביא "זכריה" (א',י"ז) "עשתי עשר חודש הוא חודש שבט". בתלמוד נזכר שבט בקשר ל"ראש השנה לאילן",שחל בחודש זה. לדברי בית שמאי חל ראש השנה לאילן באחד בשבט, ואילו בית הלל אומרים: בחמישה עשר בשבט,והלכה כבית הלל (מסכת ראש השנה פרק א' משנה א'). אף על פי שיום ט"ו בשבט נקרא ראש השנה לאילנות, דבר זה אמור רק לגבי מעשר פירות האילן, אבל אין נוהגים בו אלא מקצת יום טוב (לא אומרים תחנון, לא מספידים בו ולא מזכירים נשמות המתים). עיקרו של ט"ו בשבט שיש בו שבח ארץ ישראל, ומכאן המנהג להרבות באכילת פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל, כי ביום זה מתחדש כוח האדמה בארץ ישראל להניב תנובתה, להוציא פירותיה ולהראות שבחה.

 

מזלו של חודש שבט הוא דלי על שם הכתוב "יזל מים מדליו". שבט הוא פברואר מזלו דלי כי רוב הגשם והשלג השופך כדלי.

 

חודש שבט לעולם מלא (ל' יום).

 

בן מזל דלי טבעו שבתאי, חם לח, ושייך למזלות האויר, מידות גופו בינוניות, ראש ארוך, אף יפה, יפה עיניים, שיערו שחור, פניו אדומות, נוח לכעוס, גוף רזה, בעל חיתוך דיבור יפה, אוהב סתר וסוד, יש לו כבוד מהבריות, אדם טוב ומיטיב, קל דעת ולב, ויבוא לחרפה.

 

אחרי גיל שלושים יהיו לו חיים טובים, שתי נשים ייקח או אחת אלמנה ואהבה תשרור ביניהם. קמצן ועצל, אוהב לצאת לדרכים, ומהר ילבין שיערו, על ידי אחיו יבוא לידי חרפה. נמשך וחושק בצבע שחור, ומחלות האופייניות לו הן בשוקיים, ראש חזה, טחול, ריאות, מעיים, ומזה ימות, צד דרום רע לו ושאר רוחות השמיים בינוני לו.

 

צבע ירוק טוב לו, משא ומתן ממה שבא מאויר, ומים, כמו נהרות אגמים טחנות קצח, ממה שבא ממזלות האש, זה בינוני לו.

 

הוראת השעה לנולד בשעת דלי טבעו אש חם ולח, כוחו בלילה, והנולד בשעת דלי קומתו קצרה, ראשו גדול, נדיב, יפה תואר, מהלל ומפאר את עצמו, מטרתו בחיים זה ממון רב, יהיה עקר או בעל מעט בנים וסובל ממחלות.

 

דלי זכר איש חשוב, ושתי נשים יקח, והוא יפה, וסימן יש לו בגופו, מתהפך כדלי,ומשא לא יחסר לו מאומה, מוציא הוצאות הרבה ואין עמו ממונו (אין לו הרבה ממון בגלל הוצאות). אוהבים אותו כולם בגלל טובותיו והדברים החיוביים שבו. יודע בטיב משא ומתן, רודף לעשות משפט וצדקה, שתי נשים ייקח ומהשנייה ימצא לו הרבה טובה. הרבה נכסים מרובים יקנה, ובנים יהיו לו ושונאים אותו שנאת חינם ורוצים לעשות לו כשפים. ואנשי משפחתו ילשינו עליו ולא יוכלו לו ויפלו ארצה לפניו. כל מעשיו עושה בסתר ואינו מגלה סודו לשום אדם, בעל שתיקה, בצרה גדולה יהיה וינצל ממנה.

 

חומד לאחרים וחוזר בתשובה. אינו בעל מלאכה, וחולי ברגליו יהיה לו בזקנותו. ויחלה בגיל אחת עשרה וששים ושתיים. בגיל תשעים ושש ימות בשיבה טובה, סימן יש לו בחלציו או בעינו.

 

הוראת החודש לנקבה דלי

נקבה כזכר חכמה ומכובדת, ותבוא לידי עושר עם כבוד, יהיה לה כעס ועל ידי זה תבוא לידי חולי ולא תשמע בטוב. יש לה סימנים בפנים, יהיה לה נזק מכלב או חיה.

 

דלי נקבה:

בעלת דברים ונאה, פעמים ענייה ופעמים עשירה, ומתפרנסת בפרנסה טובה. יש לה סימן בגופה בכתפה, או בפניה או בשוק שלה, נחמדה בעיני כל הרואה אותה, משחקת (מהמילה שחקנית) בכל דבר, בעלת קול יפה ופעמוני, זוכה לעוצמה ומזכה אחרים עימה, ומראה להם שהיא כשרה (אפילו שהיא לא כשרה) כאילו אינה עושה עוול ומירמה. בעלת כושר שכנוע מדהים, מראה אהבה לבעלה גם שאינה אוהבת אותו. חכמה ובעלת טקטיקה, תחלה בחולי המעיים במשל כמה שנים, וכאשר יהיה חולי במעיים רצוי שלא תאכל גרגרת (גרון) ובשר שור. אהובה על הבריות, בעלת דעת, תחלה בגילים, ארבע, שבע עשרה, תשע עשרה, שלושים ואחת, ותמות בגיל ארבעים ושמונה.

 

יסוד המזל: אוויר.

 

מקצוע לבני מזל דלי כשרון טכני בולט ומחשבה מקורית ולעתים מבריקה. הם נוטים למדעי המחשב ולטכנולוגיה, וכן לתקשורת.לרב הם מגלים כשרון בולט במקצועות כמו מתמטיקה ומדעים.מקוריותם דוחפת אותם לפעמים גם לאמנות.

 

אהבה במזל דלי

הרבה נאמר על הצורך של בני מזל דלי בחופש ובעצמאות ועל רתיעתם מפני כל מחויבות.אולם יש לזכור שיש להם גם צד אחר, הנובע משייכותו של מזל דלי לקבוצת המזלות היציבים. הדליים יכולים להיות הרפתקנים ונועזים, אולם באותה מידה זקוקים גם לבסיס בטוח. הסתירה שבין הצורך במסגרת והרצון לפרוץ החוצה ממנה היא אחד המאפיינים הבולטים של הדליים, וההתמודדות איתה מלווה אותם לאורך כל חייהם.

 

ישנם אנשים שנולדים עם אישיות מוכנה ומוגמרת. הדליים ודאי שאינם משתייכים לסוג זה. אישיותם מתפתחת לאורך חייהם ועוברת כמה שלבים, הכוללים לרוב גם מרד חזק או הפניית עורף פתאומית. מה שנראה לאחרים קפריזי ולא מובן, הוא למעשה הדרך שלהם לגלות את עצמם ולמצוא את האינדיבידואליות שלהם. לוקח זמן עד שהם מגדירים מי הם ומה הם רוצים להיות.אבל גם כשהגיעו למסקנה

מגובשת, שינויים עוד יכולים לחול, ואפילו בשלב מאוחר של חייהם. מסיבות אלה, השתלבות במערכת יחסים היא לא תמיד דבר פשוט. שני גורמים חשובים במיוחד להצלחתה: הראשון הוא מציאת בן זוג מתאים, פתוח ומוכן לקבל את הצורך של הדלי בעצמאות.

 

מערכת יחסים של סימביוזה ותלות אינה מתאימה לדליים, ואם יכנסו אליה, במוקדם או במאוחר היא תתפוצץ. הם זקוקים לקשר שבו כל אחד מבני הזוג הוא אישיות בפני עצמה, החיה את החיים שלה בעולם

שלה. כך למשל לדליים חשוב לשמור על קשריהם עם חברים משלהם או על עיסוק בתחביבים ובפעילויות חשובים להם לאו דווקא במשותף עם בן הזוג. חשוב שיהיה איזון בין "זמן ביחד" ו"זמן לבד" שהדליים זקוקים לו במיוחד. רצוי שגם לבן הזוג יהיה עולם מלא משלו ושהעולמות יחפפו לפעמים וייפרדו לפעמים. הגורם השני החשוב להצלחת הקשר הוא הבשלות של בן מזל דלי. כאמור למזל זה חשוב במיוחד לגבש דרך וכיוון משלו ולרוב זה נעשה על ידי פריצת המסגרות התמרדות והתנגדות. עד שלא מוצה שלב זה ועד שלא גיבש בדלי את מבנה האישיות שלו ואת ההבנה העצמית שלו, כניסה למערכת יחסים עלולה להיות גורם מבלבל ואולי אף להפוך למסגרת שממנה הוא שואף לפרוץ.

 

 

ילידי יום א' בחודש

בו נברא האדם הראשון וחוה, והנולד בו יהיה במזל טוב צומח ועולה.

ילידי יום ב' בחודש

הנולד בו יהיה דומה לאמו ויגבר בו טבע אמו יותר משל אביו.

ילידי יום ג' בחודש

הילד הנולד בו, יהי משובש ועלול לחולי הנופל בר מינן, לזה יכתוב לו קמיע מאדם גדול ומומחה,טרם יקרהו החולי.

ילידי יום ד' בחודש

הנולד בו ביום צריך שמירה מעליא:

ילידי יום ה' בחודש

יום בו נולד קין ונאמר עליו "שבעתיים יקם קין:

יום ו' בחודש

הנולד בו יהיה בעל מריבה ומחלוקת ואכזר:

יום ז' בחודש

הנולד בו יחיה, ומה טוב ומה נעים להרבות בצדקה ולהפריש מעשרות ולחלקם לעניים:

יום ח' בחודש

ביום הזה נולד מתושלח הצדיק, זכותו יגן עלינו:

 

ילידי 13 בחודש

אצל היהודים למספר הזה משמעויות חיוביות: זהו גיל בר מצווה: שלוש עשרה המידות שעל פיהן מנהיג הקדוש ברוך הוא את העולם.לפי חז"ל, זהו פירוט 13 הדרכים שלפיהן נוהג הקדוש ברוך הוא עם בריותיו. מידות אלה הציבו חכמים כמופת לאדם. בעולם העתיק פחדו מהמספר שלוש עשרה, ויהודים שחיו בגלות בקרב עמים שונים, אימצו לעצמם את הפחד מהמספר 13 שהוא זר לתרבותנו. ילידי 13 בכל חודש נחשבים לאנשים מקוריים ויוצאי דופן, אך יש פרדוכס בחייהם. מצד אחד הם מחפשים לעצמם מסגרת, מצד שני ברגע שהם מוצאים, הם מתמרדים ומנסים לברוח ממנה. מאחר שיש בהם מרדנות, הם זקוקים למשהו שיגביל אותם, ובו יוכלו למרוד.

הם נחשבים מבריקים, רגישים, טובי לב ובלתי צפויים.

הם מסורים למשפחה ולבית לסירוגין. מדי פעם הם זקוקים להתרחק משם.

הם יצירתיים ונמשכים לאמנות. לפעמים הם נתפסים כשתלטנים, אך למעשה הם מחפשים את השלמות ואינם משלימים עם טעויות או רשלנות.

 
 
 
 
 
 
 
 

לוח שנה
© כל הזכויות שמורות ליהושע אוזן, אין לגולש רשות כלשהי להעתיק ו/או לעשות כל
שימוש בתכנים, בתמונות ובשאר החומרים המופיעים באתר, אלא אם צוין אחרת.