דף הבית
    אודות
    אותיות לפי הקבלה
    גורלות
    גורל השם
    גורל המסעות
    התאמת מזלות
    מזלות ויסודות
    מזלות הקבלה
    כח המזל
    זוגיות
    סגולות החודשים
    סגולות וקמיעים
    סגולות הפרנסה
    שם האדם
    פרשת השבוע
    שיעורים
    תלמוד הספירות
    תפילות כלליות
    מכתבים
    מאמרים
    חגים ומועדים
    גלריה תמונות
    מוזיקה
    צור קשר
    קבלה
    תמונות הרבי
    ספר איש ישר
    בדיקת הזוגיות
    שם האדם
    הבהרה משפטית
    סוד ההצלחה
    ארומותרפיה
    הצלחה בזוגיות
    היכרות עם עולמות
    כוח המזל
    אין שם טוב או רע
    אבנים
    התיקון הכללי
    הצלחה בזוגיות
    כעס
    אין יאוש
    הפרשת חלה
    ימים בחודש
    אותיות מיצגות
    אותיות וספירות
    פתרון החלומות
    קאוצ'ינג
    כוכב וחודש
    צדיק ורע לו
    תדר הבית
    חתן וכלה
 
 

             

תלמוד הספירות
תלמוד הספירות

 
 

 
 
תורת הקבלה מתקשרת לנומרולגיה בשתי דרכים:

1.     באמצעות עשר הספירות הנותנות תוכן למספרים 1-10

2.     באמצעות האותיות, כאשר לכול אות יש מספר סידורי. הקבלה רואה בספירות , במספרים ובאותיות כוח ממשי ראלי.

 

חשוב להבין שעשר הספירות, האותיות והמספרים הם הכלים של האור – השורש לכל דבר. האור הוא תמיד אותי האור מה שמשתנה הם כלים, שדרכם הוא מתבטא בכל פעם בצורה שונה.

האותיות א-ת סך הכל 22  ועוד 10 ספירות סך של 32 לב נתיבות חכמה

 

 אין סוף  

 

 
הקשר בין המספרים לספירות

 
הספירות הן ביטוי לאל הנגלה , ואילו האל הנעלם מצוי מעל הספירה הראשונה , ואין לראותו. זהו "האין סוף" סמל ה"אין" אינו מיוחד רק לקבלה, והוא מצוי בתורות המיסטיות של דתות אחרות. הסמל מבטא באופן פרדוקסאלי את השלמות ואת ה"יש" האלוהי . זוהי מלאות כה רחוקה מן האדם וכה נעלמה, עד שניתן לציינה רק כאין, כיש נעלם המכיל את הכול. לפי תורת הקבלה , מתקיים האין סוף לצד עולם הבריאה. שני אלה הם שתי פניה של האלוהות. האור, קיים בעולם הבריאה, הוא לא האור האמיתי של האין סוף. הוא אור שפחת בעוצמתו ו"תורגם" לרטט נמוך יותר. האל הפחית את האור , כדי שלא לשרוף את הנבראים , שהרי אין הם מסוגלים לקלוט את עצמת האור האין סופי.

כדי להתקרב לידע , לשלמות , לתודעה האלוהית – חייב אדם לשאוב את האנרגיה , את ה"אור" ולעלות בדרגות "עץ החיים" שלב אחר שלב. הספירות הן דרגות התודעה של אלוהים.

 
ספירה = ספר ה'.

לשלוש הספירות הראשונות הנקראות "כתר" , "חכמה", ו"בינה" , אין השפעה ישירה על עולמנו. מקובלים רבים מזהים את ספירת הכתר עם המחשבה או עם הרצון האלוהי.

 

כתר קשור למספר 1 וידוע כנקודה ראשונה = 559 1 כנקודה פשוטה =721 = 1 כיחידה = 37 = 1 לפי הגימטרייה.

זהו רצון מוחלט ומחשבה טהורה ומופשטת. את יתר הספירות מזהים עם פעולותיו השונות של האל, היינו גילוי מחשבתו או רצונו. המשולש העליון מורכב מ"כתר" , מ"חכמה" ומ"בינה" , מקורו בכוחות היצירתיים של האל.

 

חכמה-   ספירה מספר 2 היא פסיבית ביחס לכתר אך היא זכרית ביחס לבינה, אליה היא מעבירה את חכמת האל.היא ראשית הגילוי של האין סוף, היא ידיעת האלוהות של העצמה. היא ההעתק וההשתקפות המושלמת של ה"אני" המושלם. היא הכוח המצוי מאחורי כל דבר דינמי, גברי וגורם לפעילות, תנועה ושינוי.

 

הבינה – הספירה ה – 3 (בגימטרייה בינה = 13 = אחד = אהבה. האהבה היא מהות האם ומהות האחד). היא שילוב של שתי הספירות הקודמות "כתר וחכמה ". היא למעשה תוצאה של ידיעת האל את עצמו והיא הכוח המבדיל והמבחין בין הצורות ובונה אותן . ב "בינה " מתחילה המציאות לקבל צורה . לכן מקשרים את ה"בינה" ל "אם הגדולה", לרחם הקוסמי . ה"בינה" היא העיקרון הנשי של האל, היא ההבנה הפסיבית , שמקבלת חכמתו של האל, הבינה העולמית , ומאיחוד החכמה והבינה נברא כל העולם בצורה.

 

חסד -  הספירה הרביעית, היא הכוח החיובי, הארכיטיפ של אהבה וחמלה. זוהי המידה הטובה של האל, או ספירת הצדק והחסד האלוהי. המונח חסידות , מקורו במלה חסד . החסידים האם אנשים המקבלים את השפע האלוהי ומתנהגים על – פי ערכים מוסריים. ספירת ה"חסד" באדם מייצגת רוחב לב, חסד, כוח הגורם לאנשים להקדיש מהונם ומזמנם למעשים טובים. חסד קשור לתכונות כמו נדיבות, נתינה והענקה בשפע . הספירה "חסד" מאוזנת על ידי הספירה החמישית גבורה.

 

גבורה – הספירה החמישית , הידועה גם כפחד וכדין. החברה צריכה שפע של חסד , אך גם חוקה, דין וסייג . עקרון הסייג מאזן את השפע האין סופי. הוא עלול להיות שלישי , רק כשאין הוא מבוקר, ואז הוא עלול לשחרר את כוחות הרוע . החסד בונה ומאחד, ואילו הגבורה , יש בכוחה גם לגרום להפרדה. מהספירה גבורה יוצאים כוחות טומאה וההרס הנקראים סטרא אחרא הצד האחר או בקליפות. כשבני אדם חוטאים הסטרא אחרא משתלט על הספירה.

הספירה גבורה או דין מלמדת את האדם החומרי לא להיאחז יותר מדיי בחומר. האחיזה בחומר גורמת לתחושת החוסר. אם יאוחדו רעיונות החסד והגבורה (הדין) תיווצר מידה של רחמים.

 

תפארת – זו ספירה שלישית , הנקראת גם "פאר" או "יופי" . היא נקודת שיווי – המשקל , המרכז הסימטרי המושלם של "עץ החיים" . נשמתנו נמשכת לשיווי – משקל ולהרמוניה , ולכן, כל דבר הרמוני המתגלה לעינינו , נחשב לחזות היפה. בספירת התפארת מצויה העצמיות ההרמונית הזאת , שמקורה במחצית הדרך בין שמים וארץ. היא שרויה בתך הגוף באופן זמני ונוטלת חלק בעולמות עליונים ותחתונים, בהורידה את האלוהי לתוך החומר ובהעלותה את החומר אל מקור מושבה של הרוח.

מעל התפארת , על ציר התודעה , נמצאת הספירה הבלתי נראית של "הדעת".

 

דעת – ספירה המייצגת את הנקודה באדם , שבה האישיות שלו נעלמת, והוא יכול להתנסות בקשר מטפיסי עם הכתר האלוהי. האם שרוי אז בתוך ה"אין" , אותו חלל ריק של המודעות הקוסמית , תחום שבו האגו שלו מתפוגג ואיננו.

 

נצח- הספירה השביעית , מבטאת את רגשות האם ואת רצונותיו, כולל את המשיכה בין המינים, והתאוות והתשוקות, שהן חיוביות ביסודן. זהו הכוח המניע של האדם, שממרצו ופעולה . אך אופן הגשמת הרוצות הוא, לעתים, כדי להגשים את רצונו לשקף את החסד , ואז תיווצר הרמוני עם חוקי הטבע.

 
הוד – הספירה השמיני. היא ספירה של הכישורים השכליים. היא מבטאת את יכולת הבחירה הנבונה של האדם במבוך הדרכים והאמצעים , העומדים לרשותו. ברצונו להגשים את שאיפותיו. בחירה הנבונה זו מושגת באמצעות השכל. אשפר להגיד , שה"נצח" הוא משכן האמניות , ו"הוד" הוא משכן המדע. והנה כשם ש "הוד" מבטא את הכוח המתבונן , הצד השמאלי המקבל של עץ החיים , "נצח" מייצג את הצד הימני , וכלן אף שהמדע הוא הגורם הדומיננטי והשפיע במאה העשרים, כל זאת אין הוא יכול לדחות לחלוטין את רוח האמנויות . האמנויות תבטאנה תמיד את הכוח המניע בחברה. מובן שההוד והנצח משולבים זה בזה באדם, כי בכל אלמנט מדעי יש מיסוד היצירתיות , ובכל אלמנט אמנותי יש מן הידיעה השכלית.

 

יסוד – הספירה התשיעית היסוד , המרכז את השפע המצטבר משמונה הספירות שמעליו. תפקידו להעביר את השפע הזה לספירה האחרונה, לאותה מלכות הפועלת על עולמנו . ספירה הזאת מסמלת את האל המוליד , השונה מן האל הבורא, כמו כן מסמלת הספירה הזאת את אקט הזיווג. את הזיווג בין העולם האלוהי לבין העולם האנושי. היא מקבלת את כל השפע המצוי בעולם האלוהי – השפע של ספירות שמעליה, ומעניקה אותו לעולמנו. לא לחינם נקרא הצדיק – "צדיק יסוד עולם" מעשי הצדיקים מקיימים את העולם. קיימת דיאלקטיקה ב "עץ החיים" : עולם האלוהי משפיע על האם ומעשיו של האדם משפיעים על עולם האלוהי.

 

מלכות -  הספירה העשירית המייצגת את כדור הארץ , נקראת מלכות . מכנים אותה גם בשם שכינה . זהו היסוד הנשי בעל עצמו. כדור הארץ נמצא בספירה "מלכות" בתחתית "עץ החיים" שם ההפרדה מגיעה לשיאה , והמודעות מתקיימת ברמתה הנמוכה ביותר . השכינה גם מסמלת את "האני הנמוך" שמטרתו להתאחד עם "האני הגבוה" (אני = אין) שמקורו מעל הכתר. על – פי תורת המקובלים, אדם , בחטאו , גם לקיצוץ בנטיעות, לפירוד בעולם הספירות , במיוחד להפרדת ה"מלכות" מתשע הספירות האחרות , וכתוצאה מכך השתלט על ספירה זו הסיטרא אחרא – הרע שבעולם. תפקיד צדיקי ישראל , באשר הם , הוא להשיב את שכינה למקום הראוי לה , ולהחזיר את ההרמוניה בעולם האלוהות. עולם זה אינו משפיע רק על עולמנו, אלא גם מושפע ממעשי האדם. על – פי הקבלה , השכינה מזדהה גם עם כנסת ישראל שהיא בת הזוג בזיווג העליון – התאחדות בין האל לבין נשמת האדם, המקובל ג'קטילה כותב, שהשכינה הייתה שוכנת עם ישראל מאז ומתמיד , משעת כינון המשכן, ומטרת עם ישראל כאור לעמים, הוא לכונן חברה למופת , חברה הבנויה על יסודות הצדק והאמונה . וכך תושב ההרמוניה לשני העולמות. כאחד; העולם האלוהי והעולם האנושי. למקובלים יש אמרה: " הכתר הוא במלכות , והמלכות היא בכתר". הפירוש האחר הוא , שבתוך הסבך של חומר נמצאת הרוח . אמנם כלואה , אבל נוכחת ותמיד מוכנה לעלות מחדש אל האבסולוטי.

 

יש נומרולוגיים שמקשרים את ספירה כתר למספר 0 – אין (קיימים מקובלים שרואים את כתר כאין סוף), חכמה למספר 1, בינה למספר 2, חסד למספר 3, דין למספר 4, תפארת למספר 5, נצח למספר 6, הוד למספר 7, יסוד למספר 8, מלכות למספר 9.

לפי הנומרולוגיה המקובלת הספירה חסד קשורה לפלנטה הצדק שמספרה 3.

הספירה גבורה או דין קשורה להגבלות של החומר על כדור הארץ מספר 4.

נצח – רגשות קשורה לפלנטה נוגה שמספר 6

"עץ החיים" משקף לא את המציאות האבסולוטית – מציאות הבורא , אלא גם את היקום ואת עולם האדם, ויכול הוא לשמש כבסיס להתקדמות הרוחנית של האדם. כל עוד יזדהה האדם עם הספירות התחתונות , לא יהיה בכוחו להתפתח באופן רוחני. מטרתנו היא לטפס במדרגות לעולם האלוהי . הספירות מציינות רבדים שונים מהעולם הגשמי שהוא הרוב הנמוך ביותר ועד הרבדים הגובהים ביותר של היקום.

 

הדרך הטובה להתקדם רוחנית היא דרך האהבה . הבורא אמר: " אני אחד ושמי אחד".

1   8   4             1 5 2 5

א   ח   ד  = 13 = א ה ב ה

 

הקבלה מבחינה בארבע עולמות:

עולם היצירה  - שמתקשר עם עולם האלוהות, אש, נשמה, אידיאלי
עולם הבריאה - שמתקשר עם עולם המלאכים העליונים, אוויר,אינטלקט,רוח,יסוד רוחני.
עולם היצירה - שמתקשר עם עולם המלאכים , מים, רגש,  נפש , יסוד פסיכולוגי.
עולם העשיה  - שמתקשר עם עולם הפיסי, אדמה,  גוף,  יסודי פיסי.

 

 

עולם האצילות הוא עולם האידיאות הטהורות. עולם הבריאה הוא השדה היצירתי, שלפני מתן תורה. הצורה הסופית תופיע בעולם העשייה . אדם חי בעולם העשייה , אך יש לו גישה לעולמות הגבוהים. מהותו היא רוחנית הנשמה שייכת לעולמות הגבוהים , ואילו הגוף שייך לעולם הפיסי. הגוף הוא רק המעטה החיצוני של הנשמה , לכן חייב אדם לארגן לו כלים חדשים כדי שיהיה מסוגל להתקדש לתפקיד העולמות הגובהים.

 

אותיות

עולמות

ספירות

יסודות

מזג

זו"ן

תכונות

י

אצילות

חכמה

אש

חם יבש

זכר

רצון

ה

בריאה

בינה

מים

קר רטוב

נקבה

הבנה

ו

יצירה

דעת

אויר

חם רטוב

זכר

שכל

ה

עשיה

מלכות

אדמה

קר יבש

נקבה

גוף

 

 

אות ראשונה

י

אב חכמה

אות שניה

ה

אם בינה

אות שלישית

ו

בן זכר {ו"ק}

אות רבעית

ה

בת מלכות {נוק}

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לוח שנה 
© כל הזכויות שמורות ליהושע אוזן, אין לגולש רשות כלשהי להעתיק ו/או לעשות כל שימוש בתכנים, בתמונות ובשאר החומרים המופיעים באתר, אלא אם צוין אחרת.