דף הבית
    אודות
    אותיות לפי הקבלה
    גורלות
    גורל השם
    גורל המסעות
    התאמת מזלות
    מזלות ויסודות
    מזלות הקבלה
    כח המזל
    זוגיות
    סגולות החודשים
    סגולות וקמיעים
    סגולות הפרנסה
    שם האדם
    פרשת השבוע
    שיעורים
    תלמוד הספירות
    תפילות כלליות
    מכתבים
    מאמרים
    חגים ומועדים
    גלריה תמונות
    מוזיקה
    צור קשר
    קבלה
    תמונות הרבי
    ספר איש ישר
    בדיקת הזוגיות
    שם האדם
    הבהרה משפטית
    סוד ההצלחה
    ארומותרפיה
    הצלחה בזוגיות
    היכרות עם עולמות
    כוח המזל
    אין שם טוב או רע
    אבנים
    התיקון הכללי
    הצלחה בזוגיות
    כעס
    אין יאוש
    הפרשת חלה
    ימים בחודש
    אותיות מיצגות
    אותיות וספירות
    פתרון החלומות
    קאוצ'ינג
    כוכב וחודש
    צדיק ורע לו
    תדר הבית
    חתן וכלה
 
 

הבהרה משפטית
הבהרה משפטית

 
 
 
 

מוסכם ומובהר בזאת כי כל החומר באתר כגון: תפילות, קמיעות, נומרולוגיה וייעוץ קבלי כלשהו הינם בגדר המלצה בלבד ועל אחריות הגולש בלבד. כל החומרים באתר הינם מתוך ידע אישי של בעל האתר ואינם באים במקום כל טיפול מקצועי ו/או רפואי אחר. בעל אתר זה לא ישא באחריות כלשהי לכל נזק שיגרם כתוצאה משימוש בחומרי האתר הכלולים בו או כל נזק אחר בקשר לשימוש כאמור במישרין או בעקיפין.

נוהל החזרה: לא ניתן יהיה לבטל ו/או להחזיר הזמנה של קמיע ו/או חותם ו/או כל דבר שהוזמן ונעשה בכתיבה על פי שם.

כמו כן, אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לתרגם, לאחסן, לשדר לפרסם בכל אמצעי אלקטרוני או מכני או אחר, כל חומר או חלק ממנו הכלול באתר.

שימוש מסחרי או כל שימוש אחר אסורים בהחלט ללא קבלת היתר מפורש ובכתב ממנהל / בעל האתר

 

 

 

 

 

 

 

 

לוח שנה 
© כל הזכויות שמורות ליהושע אוזן, אין לגולש רשות כלשהי להעתיק ו/או לעשות כל שימוש בתכנים, בתמונות ובשאר החומרים המופיעים באתר, אלא אם צוין אחרת.