דף הבית
    אודות
    אותיות לפי הקבלה
    גורלות
    גורל השם
    גורל המסעות
    התאמת מזלות
    מזלות ויסודות
    מזלות הקבלה
    כח המזל
    זוגיות
    סגולות החודשים
    סגולות וקמיעים
    סגולות הפרנסה
    שם האדם
    פרשת השבוע
    שיעורים
    תלמוד הספירות
    תפילות כלליות
    מכתבים
    מאמרים
    חגים ומועדים
    גלריה תמונות
    מוזיקה
    צור קשר
    קבלה
    תמונות הרבי
    ספר איש ישר
    בדיקת הזוגיות
    שם האדם
    הבהרה משפטית
    סוד ההצלחה
    ארומותרפיה
    הצלחה בזוגיות
    היכרות עם עולמות
    כוח המזל
    אין שם טוב או רע
    אבנים
    התיקון הכללי
    הצלחה בזוגיות
    כעס
    אין יאוש
    הפרשת חלה
    ימים בחודש
    אותיות מיצגות
    אותיות וספירות
    פתרון החלומות
    קאוצ'ינג
    כוכב וחודש
    צדיק ורע לו
    תדר הבית
    חתן וכלה
 
 
  
 
 
 
  
גמטריא לאותיות העבריות 
 
 
מציאת קשרים מספריים בין מילים וביטויים
בין המסורות היהודיות הקדומות, קבוצה של יהודים מלומדים ספרה את ההופעות של האותיות בכתובים כמו כן גם את מס' המילים והביטויים מכאן הגיע שמם סופרים מלשון לספור. הסופרים הבטיחו כי כל מגילה בתורה וכל פרק הוא זהה ומדויק למקור. יש רבים הסבורים כי עזרא הסופר היה ממיסד קבוצה זו. בספר היצירה האותיות ואלף-בית מדומים לאבנים שמהם נבנה הבית. הן נקראות עשרים ושתיים אבני הבריאה. ישנה אמונה המצביעה על הקשר שבין האותיות והמילים לבין בריאת העולם. גימטריה היא שיטה לחישוב ערכם המספרי של אותיות מילים וביטויים וכמו כן משמשת לספירה. בעזרת גימטריה ניתן למצוא תובנות נוספות והקשרים חדשים שבין ביטויים. לפי כמה מקורות ישנן כמב שיטות שונות לחישוב הגימטריה. על פי ערך הגימטריה ניתן למצוא מילים וביטויים מקבילים שווי ערך גימטרי. להלן כמה משיטות חישוב הגימטריה השונות.
 
 
 
השיטה הרגילה
  
עבור כל אות ישנו ערך מספרי ויש לחבר בין הערכים בכדי לקבל את התוצאה בגימטריה.
 
א = 1
י = 10
ק = 100
ב = 2
כ = 20
ר = 200
ג = 3
ל = 30
ש = 300
ד = 4
מ = 40
ת = 400 
ה = 5
נ = 50
 
ו = 6
ס = 60
 
ז = 7
ע = 70
 
ח = 8
פ = 80
 
ט = 9
צ = 90
 

 
 
לדוגמא:
המילה שלום: 40 + 6 + 30 + 300 = 376
 
מוספי: במספר מוספי מוספים את מס' האותיות במילה לערך המתקבל:
שלום = 300 + 30 + 6 + 40 + 4 = 380
 
כל הזכויות שמורות
 

 
 
מספר גדול
 
דומה לשיטה הרגילה אך האותיות הסופיות ממשיכות את הסדר של המספרים

 

 

א = 1

י = 10

ק = 100

ב = 2

כ = 20

ר = 200

ג = 3

ל = 30

ש = 300

ד = 4

מ = 40

ת = 400 

ה = 5

נ = 50

ך = 500

ו = 6

ס = 60

ם = 600

ז = 7

ע = 70

ן = 700

ח = 8

פ = 80

ף = 800

ט = 9

צ = 90

ץ =900

 

 

לדוגמא:

המילה שלום: ש + ל + ו + ם = 300+30+6+600 = 936

 

 

מספר קטן

 
בשיטה זו, אין משמעות לכפולות עשרוניות, כלומר כל אות שווה לספרה הבודדת

 

 

א = 1

י = 1

ק = 1

ב = 2

כ = 2

ר = 2

ג = 3

ל = 3

ש = 3

ד = 4

מ = 4

ת = 4 

ה = 5

נ = 5

ך = 5

ו = 6

ס = 6

ם = 6

ז = 7

ע = 7

ן = 7

ח = 8

פ = 8

ף = 8

ט = 9

צ = 9

ץ = 9

 

ל = 30 = 3 {מורידים את ה- 0} לדוגמא:  שלום = 3+3+6+6 = 18
 
כל הזכויות שמורות

 
 
סדרתי
 
על פי שיטה זו האותיות מקבלות את הערך הרץ הסדרתי שלהן
 
א = 1
י = 10
ק = 19
ב = 2
כ = 11
ר = 20
ג = 3
ל = 12
ש = 21
ד = 4
מ = 13
ת = 22
ה = 5
נ = 14
ך = 23
ו = 6
ס = 15
ם = 24
ז = 7
ע = 16
ן = 25
ח = 8
פ = 17
ף = 26
ט = 9
צ = 18
ץ = 27
 
 
לדוגמא: שלום = 21+12+6+24 = 63
 
 
א-ת  ב-ש
 
השיטה ההופכית, בא כל אות היא כנגד האות מהסוף להתחלה
 
א = ת
י = מ
ק = ד
ב = ש
כ = ל
ר = ג
ג = ר
ל = כ
ש = ב
ד = ק
מ = י
ת = א
ה = צ
נ = ט
 
ו = פ
ס = ח
 
ז = ע
ע = ז
 
ח = ס
פ = ו
 
ט = נ
צ = ה
 
 
לדוגמא: שלום = בכפי
 
כל הזכויות שמורות

 
 
א-ת  ב-ש
 
השיטה ההופכית, בא כל אות מקבלת את הערך של האות הנגדית לה מהסוף להתחלה
שימו לב כי את בש, נותן את אותו הערך גם בשיטה הרגילה וגם בשיטת את בש.
 
א = 400
י = 40
ק = 4
ב = 300
כ = 30
ר = 3
ג = 200
ל = 20
ש = 2
ד = 100
מ = 10
ת = 1
ה = 90
נ = 9
 
ו = 80
ס = 8
 
ז = 70
ע = 7
 
ח = 60
פ = 6
 
ט = 50
צ = 5
 
 
לדוגמא:
שלום = 2+20+80+10 = 112
 
 
מספר קידמי
 
בשיטה זו כל אות מקבלת את הערך של סכום הערכים של האותיות עד אליה כולל.
כגון א + ב = 3    א + ב + ג = 6 וכן על זה הדרך
 
א = 1
י = 55
ק = 595
ב = 3
כ = 75
ר = 795
ג = 6
ל = 105
ש = 1095
ד = 10
מ = 145
ת = 1495
ה = 15
נ = 195
 
ו = 21
ס = 255
 
ז = 28
ע = 325
 
ח = 36
פ = 405
 
ט = 45
צ = 495
 
 
 
לדוגמא:
שלום = 1095+105+21+145 = 1366
 
כל הזכויות שמורות

 
 
מספר פרטי
 
כל אות מקבלת את הערך של האות בריבוע הגימטרי  כגון ג' כפול ג' = 6

 

 

א = 1

י = 100

ק = 10.000

ב = 4

כ = 400

ר = 40.000

ג = 9

ל = 900

ש = 90.000

ד = 16

מ = 1600

ת = 160.000

ה = 25

נ = 2500

 

ו = 36

ס = 3600

 

ז = 49

ע = 4900

 

ח = 64

פ = 6400

 

ט = 81

צ = 8100

 

 

 

לדוגמא:

שלום = 90000+900+36+1600 = 92536

 

 

מספר שמי

 
ערך כל אות שווה לערך הגימטרי של השם המלא של האות

 

אלף = 111

יוד = 20

קוף = 186

בית = 412

כף = 100

ריש = 510

גמל = 73

למד = 74

שין = 360

דלת = 434

מם = 80

תיו = 416

הא = 6

נון = 106

 

ויו = 22

סמך = 120

הה = 10

זן = 57

עין = 130

וו = 12

חית = 418

פה = 85

הי = 15

טית = 419

צדי = 104

ואו = 13

 

 

 

לדוגמא: שלום = 360+74+22+80 = 535
 
כל הזכויות שמורות

 
 
 
 
 

 

לוח שנה 
© כל הזכויות שמורות ליהושע אוזן, אין לגולש רשות כלשהי להעתיק ו/או לעשות כל שימוש בתכנים, בתמונות ובשאר החומרים המופיעים באתר, אלא אם צוין אחרת.